Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn sử dụng 
 Hướng dẫn sử dụng
Tài liệu Hướng dẫn

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho quản trị

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Lãnh đạo

3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Văn thư

4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Chuyên viên

5. Tài liệu hướng dẫn tách dữ liệu tra cứu năm 2013

 

Cách khắc phục một số lỗi thường gặp

1. Văn thư không vào được sổ văn bản

2. Văn thư không chọn được người để chuyển văn bản tại trường Lãnh đạo

3. Văn thư gửi văn bản tới các phòng (đơn vị) để xử lý, nhưng phòng (đơn vị) được văn thư gửi văn bản không nhận được

4. Văn bản chờ xử lý: Lãnh đạo không chuyển được văn bản cho chuyên viên, chỉ chuyển được cho lãnh đạo cơ quan và lãnh đạo đơn vị

5. Hiển thị sai tên banner đăng nhập trên các đơn vị cài tập trung

 
[Trở về]